MeerjarenInvesteringsPlan

MeerjarenInvesteringsPlan

Hieronder vindt u het MeerjarenInvesteringsPlan 2020-2023. Daaronder zijn de opgenomen investeringen kort toegelicht.

Project

Looptijd

Jaar inv.

Bruto inv.

Bijdrage

Netto inv.

KL2020

KL2021

KL2022

KL2023

Nieuwe investeringen

Programma 1: Inwoner

1.1

Verduurzamen (plaatsen zonnecollectoren) gebouw O.J.C. Maddogs en fanfare Groesbeek

10

2020

30.000

-

30.000

1.725

3.428

3.383

1.2

Nieuwbouw basisschool Op de Horst

40

2023

3.800.000

3.800.000

1.3

Aanpassing dorpshuis De Slenk

40

2020

pm

pm

1.4

Aanpassing dorpshuis Kerstendal

40

2020

pm

pm

1.5

Sportzaal in de Polder

40

2020

pm

pm

Totaal programma 1: Inwoner

3.830.000

-

3.830.000

-

1.725

3.428

3.383

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 1: Inwoner

1.6

Verduurzaming Kulturhus Millingen aan de Rijn

15

2020

750.000

-

750.000

-

30.625

62.661

62.661

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 1: Inwoner

750.000

-

750.000

-

30.625

62.661

62.661

Nieuwe Investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.1

Aanpak wateroverlast

25

2020-2025

3.177.500

-

3.177.500

14.564

43.532

72.182

Inzet reserve aanpak extreme waterlast voor dekking kapitaallasten

div

-

900.000

-900.000

-14.564

-43.532

-72.182

2.2

Relinen diverse rioleringen

50

2020

75.000

-

75.000

1.313

2.614

2.591

2.3

Afkoppelkrediet diverse rioleringen (€ 200.000 per jaar)

50

2020-2027

1.600.000

1.600.000

3.500

10.470

17.380

2.4

Renovatie pompgemalen

10

2020

150.000

150.000

8.625

17.138

16.913

2.5

Zoutloods Millingen aan de Rijn

Projectvoorbereiding

40

2020

30.000

30.000

600

1.194

1.183

Uitvoering, bouwen zoutloods

40

2021

300.000

300.000

6.000

11.944

2.6

Reconstructie Van Lyndenstraat, Rivierstraat en Zalmstraat Millingen

-

Projectvoorbereiding riolering

50

2021

65.000

65.000

1.138

2.265

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

1.040.000

1.040.000

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

100.000

100.000

2.750

5.470

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2023

1.650.000

1.650.000

2.7

Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek

-

Projectvoorbereiding riolering

50

2022

15.000

15.000

263

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2024

505.000

505.000

Projectvoorbereiding wegen

25

2022

70.000

70.000

1.925

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2024

2.350.000

2.350.000

2.8

Verduurzamen (plaatsen zonnecollectoren) sporthal de Duffelt Millingen aan de Rijn

10

2020

50.000

50.000

2.875

5.713

5.638

2.9

Aanleg voetpad Kerkdijk (Jonkmanshof-St.Hubertusweg)

25

2020

75.000

75.000

2.063

4.103

4.058

2.10

Reconstructie wegen Vissenbuurt Ooij

25

2020

450.000

450.000

12.375

24.615

24.345

2.11

Reconstructie van Ruysdaelweg Gerard Douweg

25

2020

750.000

750.000

20.625

41.025

40.575

Totaal nieuwe investeringen programma 2: Onze buurt

12.452.500

900.000

11.552.500

-

51.976

116.760

134.550

waarvan riolering

3.450.000

-

3.450.000

-

13.438

31.360

39.412

waarvan overige

9.002.500

900.000

8.102.500

-

38.538

85.400

95.138

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 2: Onze buurt

2.12

Vergroenen Leuth

Projectvoorbereiding

25

2019

10.000

-

10.000

275

547

541

535

Uitvoering, Omvormen grijs naar groen

25

2020

100.000

-

100.000

2.750

5.470

5.410

2.13

Renovatie “water werkt” Beek

Projectvoorbereiding

25

2020-2023

15.000

-

15.000

413

821

812

Uitvoering, Renovatie "water werkt"

25

2020-2023

600.000

-

600.000

4.125

12.330

20.445

2.14

Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat (De Horst)

Projectvoorbereiding riolering

50

2020

59.500

59.500

1.041

2.074

2.056

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

238.000

-

238.000

4.165

8.294

Projectvoorbereiding wegen

25

2020

85.500

85.500

2.351

4.677

4.626

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

342.000

-

342.000

9.405

18.707

2.15

Aanleg fietspad naar Leuth

Projectvoorbereiding

25

2020

31.250

31.250

859

1.709

1.691

Uitvoering, aankoop grond tbv aanleg fietspad

25

2020

125.000

-

125.000

3.438

6.838

6.763

2.16

TOP Ooij

Projectvoorbereiding tbv aankoop grond

25

2020

25.000

25.000

688

1.368

1.353

Uitvoering, aankoop grond

25

2020

100.000

-

100.000

750

1.470

1.410

Projectvoorbereiding aanleg TOP

25

2020

125.000

125.000

348

6.838

6.763

Uitvoering, aanleggen TOP

25

2021

500.000

-

500.000

13.750

27.350

2.17

Vervangen riolering/duiker Bredeweg (Breedeweg)

Projectvoorbereiding riolering

50

2021

30.000

-

30.000

525

1.046

Uitvoering, Vervangen riolering/duiker

50

2022

150.000

-

150.000

2.625

Projectvoorbereiding wegen

25

2021

50.000

-

50.000

1.375

2.735

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2022

250.000

-

250.000

6.875

2.18

Burg. Ottenhofstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

160.000

-

160.000

2.800

5.576

5.528

5.480

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

800.000

-

800.000

14.000

27.880

27.640

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

80.000

-

80.000

2.200

4.376

4.328

4.280

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2020

400.000

-

400.000

11.000

21.880

21.640

2.19

Lijsterbesstraat relinen riolering Lijsterbestraat en afkoppelen (Breedeweg)

Projectvoorbereiding

50

2021

18.000

-

18.000

315

627

Uitvoering, Relinen riolering en afkoppelen HWA

50

2022

90.000

-

90.000

1.575

2.20

Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek

2022

Projectvoorbereiding riolering

50

2022

75.000

-

75.000

1.313

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2023

375.000

-

375.000

Projectvoorbereiding wegen

25

2022

60.000

-

60.000

1.650

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2023

300.000

-

300.000

2.21

Wylerbergpark Berg en Dal

Projectvoorbereiding riolering

50

2020

34.000

-

34.000

595

1.185

1.175

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

170.000

-

170.000

2.975

5.925

5.874

2.22

Aanleg regenwaterriool Ravelstraat Millingen aan de Rijn

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

36.000

36.000

630

1.255

1.244

1.233

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2019

180.000

-

180.000

3.150

6.273

6.219

6.165

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

27.000

27.000

743

1.477

1.461

1.445

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2019

135.000

-

135.000

3.713

7.385

7.304

7.223

2.23

Verbetermaatregelen Groesbeek Noord

Projectvoorbereiding

50

2020

42.250

42.250

739

1.472

1.460

Uitvoering, Aanbrengen verbeteringsmaatregelen

50

2020

169.000

-

169.000

2.958

5.890

5.839

2.24

Vergroten transportriool Breedeweg/Bruuk Groesbeek

Projectvoorbereiding

50

2019

37.500

-

37.500

656

1.307

1.296

1.284

Uitvoering, Vergroting riolering

50

2020

337.500

-

337.500

5.906

11.762

11.661

2.25

Regenwateroverlast centrum Groesbeek

Projectvoorbereiding

50

2019

26.250

-

26.250

459

915

907

899

Uitvoering, aanpakken overlast regenwater

50

2019

75.000

-

75.000

1.313

2.614

2.591

2.569

2.26

Reconstructie Hoflaan Oost Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

28.000

-

28.000

490

976

967

959

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

224.000

-

224.000

3.920

7.806

7.739

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

52.000

-

52.000

1.430

2.844

2.813

2.782

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2020

416.000

-

416.000

11.440

22.755

22.506

2.27

Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

59.000

-

59.000

1.033

2.056

2.038

2.021

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

475.000

-

475.000

8.313

16.554

16.411

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

109.000

-

109.000

2.998

5.962

5.897

5.832

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2020

887.000

-

887.000

24.393

48.519

47.987

2.28

Reconstructie Wisselpad Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

12.000

-

12.000

210

418

415

411

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

95.000

-

95.000

1.663

3.311

3.282

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

22.000

-

22.000

605

1.203

1.190

1.177

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2020

179.000

-

179.000

4.923

9.791

9.684

2.29

Reconstructie Gooiseweg Noord Groesbeek

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

38.000

-

38.000

665

1.324

1.313

1.302

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2020

310.000

-

310.000

5.425

10.804

10.711

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

72.000

-

72.000

1.980

3.938

3.895

3.852

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2020

577.000

-

577.000

15.868

31.562

31.216

2.30

Bypass riolering Nassaulaan-Pr.Christinalaan Berg en Dal

Projectvoorbereiding riolering

50

2020

30.000

-

30.000

525

1.046

1.037

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2021

150.000

-

150.000

2.625

5.228

Projectvoorbereiding wegen

25

2020

35.000

-

35.000

963

1.915

1.894

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2021

278.000

-

278.000

7.645

15.207

2.31

Reconstructie Parallelweg Ubbergen

Projectvoorbereiding riolering

50

2019

40.600

40.600

711

1.415

1.403

1.391

Uitvoering, Vervangen riolering

50

2019

203.000

-

203.000

3.553

7.075

7.014

6.953

Projectvoorbereiding wegen

25

2019

75.400

75.400

2.074

4.124

4.079

4.034

Uitvoering, Vervangen wegen

25

2019

377.000

-

377.000

10.368

20.622

20.396

20.170

2.32

Aanleg tijdelijke opslag depot

Projectvoorbereiding

25

2019

5.000

-

5.000

138

274

271

268

Uitvoering, aanleg depot

25

2021

267.000

-

267.000

7.343

14.605

2.33

Verleggen fietspad Meerwijkselaan Heilig Landstichting

Projectvoorbereiding

25

2019

65.000

-

65.000

1.788

3.556

3.517

3.478

Uitvoering,verbreding rijbaan

25

2021

585.000

170.000

415.000

11.413

22.701

2.34

Schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan

Projectvoorbereiding

25

2020

225.000

-

225.000

6.188

12.308

12.173

Uitvoering, realiseren schoolroute

25

2020

900.000

-

900.000

24.750

49.230

48.690

2.35

Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028

25

2020-2028

4.800.000

4.800.000

17.188

51.376

85.189

2.36

Mobiliteitsvisie

2020

1.465.000

-

1.465.000

40.288

80.136

79.257

2.37

Centrumgebied Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)

Projectvoorbereiding

25

2020

247.500

-

247.500

6.806

13.538

13.390

Uitvoering, vitaliseren centrum

25

pm

pm

pm

pm

pm

2.38

Aanleg fietsverbinding Dennenkamp-Driestenenpad Groesbeek

Projectvoorbereiding

25

2019

17.000

-

17.000

468

930

920

Uitvoering, aanleg fietspad

25

pm

pm

-

pm

pm

pm

pm

2.39

Sportaccommodaties Vervanging kleedkamers

40

2021-2023

1.584.792

-

1.584.792

-

-

31.696

52.798

2.40

Sportaccommodaties Vervanging velden

20

2021-2023

2.073.840

-

2.073.840

-

-

82.595

134.083

2.41

Tennisaccommodaties Aanpassing/vervanging

20

2020-2023

1.085.957

-

1.085.957

-

-

20.752

45.312

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 2: Onze buurt

24.528.839

170.000

24.358.839

43.982

315.569

761.401

967.178

waarvan riolering

13.898

75.735

130.776

142.792

waarvan overige

30.084

239.834

630.625

824.386

Nieuwe Investeringen

Programma 3: Onze gemeente

3.1

Fiets-/voetveer Bemmel - Ooij

25

2020

103.500

-

103.500

2.846

5.661

5.599

3.2

Installatie raadszaal

10

2020

110.000

-

110.000

6.325

12.568

12.403

Totaal nieuwe investeringen programma 3: Onze gemeente

213.500

-

213.500

-

9.171

18.229

18.002

Nieuwe investeringen

Programma 5: Overhead

5.1

Aanschaf materieel 2023

8

2023

189.000

-

189.000

Totaal nieuwe investeringen programma 5: Overhead

189.000

-

189.000

-

-

-

-

Eerder in begroting opgenomen investeringen

Programma 5: Overhead

5.2

Aanschaf materieel 2019

8

2019

184.000

-

184.000

12.880

25.588

25.243

24.898

5.3

Aanschaf materieel 2020

8

2020

158.500

-

158.500

11.095

22.041

21.744

5.4

Aanschaf materieel 2021

8

2021

46.000

-

46.000

3.220

6.397

5.5

Aanschaf materieel 2022

8

2022

232.000

-

232.000

16.240

5.6

Groesbeek, Verbouwing gemeentewerf

25

2019

275.000

-

275.000

7.563

15.043

14.878

14.713

5.7

Aanpassing gemeentehuis

20

2020

pm

-

pm

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen programma 5: Overhead

895.500

-

895.500

20.443

51.726

65.382

83.992

Totaal nieuwe investeringen alle programma's

16.685.000

900.000

15.785.000

-

62.872

138.417

155.935

Totaal eerder in begroting opgenomen investeringen alle programma's

26.174.339

170.000

26.004.339

64.425

397.920

889.444

1.113.831

1.1 Verduurzamen (plaatsen zonnecollectoren) gebouw O.J.C. Maddogs en fanfare Wilhelmina (Groesbeek)
Op het gebouw van O.J.C. Maddogs en het fanfaregebouw in Groesbeek plaatsen wij zonnecollectoren.

1.2 (Ver)Nieuwbouw basisschool Op de Horst Groesbeek (De Horst)
Het SPOG heeft een quickscan laten doen naar de staat van het gebouw van basisschool Op de Horst. Hieruit komt naar voren dat binnen een periode van 4 jaar vernieuwbouw (nieuwbouw/renovatie) van de oude bouwdelen nodig is. Omdat nog niet duidelijk is wat de impact van deze vernieuwbouw is op de gymzaal van de basisschool, wordt nog geen groot onderhoud gepleegd aan de gymzaal. Het SPOG wil, net als wij, graag een integrale afweging maken en de gymzaal hierbij betrekken.
We hechten aan de karakteristieke uitstraling van het schoolgebouw. De school stelt een programma van eisen op en maakt in samenwerking met een architect een eerste schets voor een gerenoveerd gebouw. In de loop van 2020 kan de eerste besluitvorming plaatsvinden en komt er ook meer duidelijkheid over de benodigde middelen en de verdere planning voor vernieuwbouw van de school.

Indicatief ramen we de volgende investeringskosten. Nieuwbouw van het hele schoolgebouw betekent volgens de normvergoeding een investering van ongeveer € 2,8 miljoen. Komt hier ook nieuwbouw van de gymzaal bij dan betekent dit een extra investering van ongeveer € 1 miljoen.  

1.3 Aanpassing dorpshuis De Slenk Groesbeek (De Horst)
Dorpshuis de Slenk wil na de zomervakantie een aanvraag indienen voor het verbeteren van de toegankelijkheid (lift), energiebesparing, een brandmeldinstallatie en het realiseren van een opslagruimte. Op dit moment is niet bekend welk investeringsbedrag hiermee gemoeid. Daarom ramen we ‘pm’.

Aanvullende opmerking bij 1.2 en 1.3
We streven ernaar zoveel mogelijk voorzieningen in de dorpen te behouden. We brengen voor De Horst de behoefte en mogelijkheden in kaart. Hierbij betrekken we alle partijen in het dorp (sportverenigingen, buurtverenigingen, parochie, school, enzovoorts).

1.4 Aanpassing dorpshuis Kerstendal Berg en Dal
Van dorpshuis Kerstendal hebben we een subsidieverzoek ontvangen voor aanpassing van het dorpshuis. Het gaat daarbij onder andere om het verbeteren van de toegankelijkheid, de inrichting van de huiskamer (WMO-ruimte), verduurzaming en het aanbrengen van een brandmeldinstallatie. Op dit moment is niet bekend welk investeringsbedrag hiermee gemoeid is. Daarom ramen we ‘pm’.

1.5 Sportzaal in de Polder
Wij vinden het belangrijk dat inwoners dicht bij huis kunnen sporten en gymmen. Bovendien streven we ernaar zoveel mogelijk voorzieningen in de dorpen te behouden. We starten een onderzoek om de behoefte en mogelijkheden in kaart te brengen. Uiterlijk het eerste kwartaal van 2020 komen we met de onderzoeksresultaten en bevindingen.

1.6 Verduurzaming Kulturhus Den Ienloop (Millingen aan de Rijn)
Het Kulturhus in Millingen heeft duurzaamheidslabel F. De ambitie van de gemeente Berg en Dal is minimaal label B. Hiervoor moeten we flink investeren in het dak, W-installaties, gedeeltelijk HR++ glas en spouwmuurisolatie. De investering staat voor het jaar 2020. Voordat we deze investering uitvoeren, willen we eerst een breed onderzoek naar de toekomst van onze kulturhuzen. Dit sluit aan bij de vervolgfase van het accommodatiebeleid.

2.1 Aanpak wateroverlast
In de meerjarenbegroting 2019-2022 waren een zestal projecten benoemd voor oplossing van de wateroverlast op diverse plekken in de gemeente. Inmiddels zijn we met moderne programma’s aan het berekenen en zijn we in overleg met het waterschap, grondeigenaren en overige belanghebbenden. Uit de veelheid van informatie die wij hierbij binnenkrijgen blijkt dat bij de zes genoemde projecten gekozen projectomschrijvingen en –scope steeds flink wijzigen. Nieuwe inzichten, nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen. Het is zeer lastig om in dit steeds veranderende speelveld de laatste inzichten te bepalen en projectbeschrijvingen met passende budgetten te maken. De budgetten voor de zes genoemde projecten willen we graag samenvoegen. Het gaat om de volgende projecten:

 • Wilgstraat-Kruksebaan en buurtsuper Breedeweg
 • Waterberging Knapheideweg, Breedeweg
 • Wateroverlast Waterstraat Beek
 • Waterafvoer Beek
 • Wateropvang Keteldal, Beek
 • Afkoppelen daken Heilig Landstichting

Daarbij opgeteld de reserveringen van € 400.000 en € 500.000 die de raad in 2018 en 2019 voor wateroverlast heeft vrij gemaakt, geeft een totaal “budget wateroverlast” van € 3.177.500. Dit geeft ons de mogelijkheid om steeds op basis van de nieuwste ontwikkelingen en kansen plannen te concretiseren en snel uit te voeren. Wij komen daarna met raadsvoorstellen om de deelbudgetten per locatie beschikbaar te stellen. Naast de genoemde zes locaties zijn Groesbeek centrum en Oude Kleefsebaan/Berg en Dalseweg ook primaire aandachtspunten.

2.2 Relinen diverse rioleringen
Op diverse plekken renoveren wij de bestaande riolering om de levensduur te verlengen.

2.3 Afkoppelkrediet diverse rioleringen
In 2016 heeft de gemeenteraad voor een periode van 10 jaar 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud aan asfaltverhardingen weg te werken (2.33). De gemiddelde kwaliteit van de wegen was te laag geworden. In dit budget zijn geen middelen opgenomen om ook het riool te kunnen afkoppelen en regenwater te infiltreren. Wanneer we geen regenwater infiltreren voldoen we niet aan onze duurzaamheidsambitie. Daarom nemen we hiervoor nu een apart krediet op, zodat we het afkoppelen van de riolering kunnen combineren met het vervangen van de verharding.

2.4 Renovatie pompgemalen
Op diverse plekken renoveren wij pompgemalen om de levensduur te verlengen.

2.5 Zoutloods Millingen aan de Rijn
De bestaande zoutloods is in slechte staat. Daarnaast is er behoefte aan meer ruimte voor overdekte opslag van strooimaterieel. Ook richten wij dan het gehele terrein opnieuw in om weer te voldoen aan de huidige eisen (bijvoorbeeld afwatering). We maken ook de afscheiding met de buren definitief.

2.6 Reconstructie van Lyndenstraat, Rivierstraat en Zalmstraat Millingen aan de Rijn
De wegen zijn slecht en daarom aan vervanging toe. Daarnaast willen we het gemengde riool vervangen en een apart hemelwaterriool aanleggen. Dit is de aanleiding om de complete straten (van gevel tot gevel) te reconstrueren.

2.7 Reconstructie bedrijventerrein Mies Groesbeek
De wegen op bedrijventerrein Mies zijn slecht en voldoen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Daarom gaan we de wegen vervangen. Het is een bedrijventerrein, dus asfalteren we de wegen. Dit doen we in combinatie met het deels vervangen van de riolering. Het riool is nog niet overal slecht. Daarom vervangen we alleen de plekken waar het riool slecht is.
Daarnaast willen we meer groen (bomen) aanbrengen.

2.8 Verduurzamen (plaatsen zonnecollectoren) sporthal de Duffelt Millingen aan de Rijn
Op Sporthal De Duffelt in Millingen aan de Rijn plaatsen wij zonnecollectoren.

2.9 Aanleg voetpad Kerkdijk (Jonkmanshof - St. Hubertusweg) Ooij
Vanuit de Ooijse gemeenschap wordt een voetpad tussen de rand van de bebouwde kom, vanaf boerderij Jonkmanshof en de St Hubertusweg erg gemist. Voetgangers moeten hier over de smalle rijbaan van de Kerkdijk lopen. Door een motie heeft het college toegezegd de mogelijkheden te willen onderzoeken. Ambtelijk zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Jonkmanshof. Wij hebben inmiddels principeafspraken kunnen maken over grondruil en -aankoop. Aanleg is in 2020 mogelijk.

2.10 Reconstructie wegen Vissenbuurt Ooij
In het MIP was al een project opgenomen voor het vervangen van de riolering in de Vissenbuurt in Ooij. Aanpassingen van het straatwerk zijn niet voorzien binnen dit project. Dit nieuwe project sluit aan op de rioolwerkzaamheden in de Vissenbuurt en gaat over het vervangen van de verharding.

2.11 Reconstructie van Ruysdaelweg/Gerard Douweg Groesbeek
In 2020 gaan we de straten aan de noordzijde van de van Ruysdaelweg en Gerard Douweg helemaal opnieuw inrichten (project Gooiseweg-Zuid 2.27). Aansluitend aan dit project richten we de Van Ruysdaelweg en Gerard Douweg  opnieuw in. We vervangen de asfaltweg door klinkerverharding en het hemelwater koppelen we af van het riool. We willen deze straten ook inrichten met meer groen.

2.12 Vergroenen Leuth
Leuth is een versteend kerkdorp. We willen voor Leuth het steense karakter doorbreken, door samen met de inwoners een plan te maken. Het doel hiervan is om versteende straten groener in te richten.

2.13 Renovatie "water werkt" Beek
20 jaar geleden zijn de natuurlijke beken in Beek en Ubbergen weer zichtbaar gemaakt. Dit is destijds met veel subsidie aangelegd. De totale kosten waren toen 2 miljoen gulden. Het systeem raakt in verval. Er is een plan gemaakt om alle gemetselde natuurstenen goten voor verval te behoeden. Voor de watervoerende functie is dit systeem essentieel. Landelijk wordt “water werkt” als schoolvoorbeeld genoemd van modern beekbeheer. Samen met “het Groeske” en “de Groesbeek” wordt het regelmatig bezocht door bestuurders en waterdeskundigen uit heel Nederland.

2.14 Reconstructie Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat Groesbeek (de Horst)
In de Dasstraat, Eekhoornstraat en Fretstraat is de waterleiding de afgelopen jaren zeer regelmatig gesprongen. Als gevolg daarvan raakte de laatste keer ook de gasleiding lek. Vitens heeft het plan om de waterleiding in 2020 volledig te vervangen. We gaan dan ook het huidige gemengde riool vervangen door een gescheiden riool. Dit doen we in combinatie met een reconstructie van de weg.

2.15 Aanleg fietspad naar Leuth
Dit jaar is gestart met een variantenstudie voor het fietspad ten zuiden van de kern Leuth. Hiervoor is in de begroting al € 50.000 beschikbaar gesteld. De totale kosten voor de bestemmingsplanprocedure, grondaankoop en aanlegkosten ramen wij op €1.300.000. In 2020 is er naar verwachting €250.000 nodig voor de bestemmingsplanprocedure en grondaankoop. In 2025 hopen we dan het fietspad aan te kunnen leggen.

2.16 TOP Ooij
Om de Ooijpolder toeristisch goed te ontsluiten zijn TOP’s (Toeristisch OpstapPunten) nodig. De voormalige gemeenteraad van Ubbergen heeft hiertoe besloten en het is ook opgenomen in de Mobiliteitsvisie Berg en Dal. Aan het einde van de Hubertusweg ligt een zeer geschikte kavel. Deze is bereikbaar via de Bouwkamp. Wij verkennen de mogelijkheden voor grondaankoop van Staatsbosbeheer (ongeveer 1 hectare).

2.17 Vervangen riolering/ duiker Groesbeek (Breedeweg)
Het asfalt op de Bredeweg is slecht. We gaan tegelijk met het vervangen van de riolering/ duiker de weg vervangen. Het betreft het gedeelte van de Bredeweg vanaf de Sint Antoniusweg tot en met huisnummer 94.

2.18 Burgemeester Ottenhoffstraat (Dries-Stekkenberg) Groesbeek
Het weggedeelte van de Dries- Stekkenberg en Burgemeester Ottenhoffstraat (het gedeelte vanaf de Margrietstraat tot aan de Molenweg/Dorpsstraat) is aan vervanging toe. We onderzoeken de mogelijkheden voor een combinatie met het project schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan (2.32).

2.19 Lijsterbesstraat relinen riolering en afkoppelen (Breedeweg)
In 2018 is een rioolinspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het riool in de Lijsterbesstraat (Breedeweg) aan vernieuwing toe is. Het betreft het gedeelte vanaf de Kruksebaan tot en met het Hemeltje. De weg is nog in goede conditie. Het riool kunnen we relinen. Relinen is het vanuit de binnenkant vernieuwen van het riool.
Daarnaast stellen we voor om de verbinding tussen de riolering op het Hemeltje dicht te zetten. De kolken in de openbare ruimte willen we afkoppelen zodat water kan infiltreren in de bodem.

2.20 Zevenheuvelenweg (Ottenhoffstraat tot Nieuweweg) Groesbeek
De Zevenheuvelenweg is aan vervanging toe. In deze weg ligt nog een gemengd rioolstelsel. Waar mogelijk koppelen wij hemelwater af, door een gescheiden stelsel aan te brengen. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Burgemeester Ottenhoffstraat tot aan de Nieuweweg.

2.21 Wylerbergpark Berg en Dal
We gaan de hemelwaterafvoer afkoppelen van het Wylerbergpark. Dit werk bestaat uit het opheffen van de afvoerleiding van Groot Berg en Dal door het bos en het opheffen van de afvoerleiding van Wylerbergpark door het bos naar het Keteldal. In het Keteldal loopt het kleine riool te vaak over bij hevige regenval en verontreinigt de kwetsbare stuwwal.

2.22 Aanleg regenwaterriool Ravelstraat Millingen aan de Rijn
Aanleiding voor dit project is de ondergrondse inrichting (riolering). De rijbaan bestaat gedeeltelijk uit asfaltverharding en heeft een sobere uitstraling. Dit komt onder andere door de parkeervakken van grauw/grijze stenen. De rijbaan heeft ook haar technische levensduur bereikt. De vervanging van het gemengde riool en de aanleg van een apart hemelwaterriool, is de aanleiding om de complete straat (van gevel tot gevel) te reconstrueren.

2.23 Verbetermaatregelen Groesbeek Noord
We zijn een nieuw basis rioleringsplan Groesbeek Noord aan het opstellen. Hierin nemen we verbetermaatregelen op voor aanpassingen aan de riolering in Groesbeek Noord.

2.24 Vergroten transportriool Groesbeek Breedeweg/ Bruuk
Vanaf de Parachutistenstraat tot aan de waterzuivering in de Bruuk gaan we het transportriool vergroten. Dit doen we om wateroverlast te verminderen.

2.25 Regenwateroverlast centrum Groesbeek
We gaan de duiker onder de oude Jan Linders vergroten. Dit is nodig om de afvoercapaciteit richting de Groesbeek te verhogen en daarmee waterproblematiek in het centrum te verlagen.

2.26 Reconstructie Hoflaan Oost Groesbeek
Begin 2014 is de riolering rondom de Hoflaan visueel geïnspecteerd bij een reguliere inspectie. Daaruit is gebleken dat diverse strengen in de Hoflaan dusdanig beschadigd zijn dat ze aan vernieuwing toe zijn. Het gaat om het stuk tussen de Mariëndaalseweg en de basisscholen. Ook is de asfaltverharding niet al te best meer. Daarnaast biedt vervanging van de strengen de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Hierdoor kunnen wij de openbare ruimte afkoppelen.

2.27 Reconstructie Gooiseweg Zuid Groesbeek
Een aantal strengen in de Rembrandtweg, Jozef Israëlweg, Jan Steenweg, Breitnerweg, Pieter de Hooghweg en Vincent van Goghweg zijn dusdanig beschadigd dat ze aan vervanging toe zijn. Ook ligt de riolering grotendeels in de voetpaden. Dat is onwenselijk omdat er dan onvoldoende ruimte beschikbaar is voor kabels en leidingen. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot de aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen wij de openbare ruimte afkoppelen.
Naast vervanging van de ondergrondse infra (riolering) is de asfaltverharding op de wegen ten zuiden van de Gooiseweg ook aan vervanging toe. In combinatie met vervanging van de riolering, reconstrueren we ook de wegen ten zuiden van de Gooiseweg.

2.28 Reconstructie Wisselpad Groesbeek
In 2017 zijn de Hoflaan en Mariëndaalseweg (grotendeels) ingericht als 'Erftoegangsweg +'. Waar mogelijk is een profiel van zes meter breed in het asfalt toegepast. Dit is opgebouwd uit een tweezijdige fietsstrook van twee meter breed en daartussen een rijbaan van ook twee meter breed. De wens is om dit profiel door te zetten tot de kruising Spoorlaan – Nijverheidsweg. Aan de kant van de woningen vervangen we daarbij het voetpad. Daarbij handhaven wij een minimale voetpadbreedte van vier tegels (1,20m exclusief band). In combinatie met de reconstructie van de weg vervangen we ook de oude riolering.

2.29 Reconstructie Gooiseweg Noord Groesbeek
Nagenoeg alle strengen in de Frieselaan, Drentselaan, Vermeerweg, Frans Halsweg en Aelbert Cuypweg vertonen dusdanige schades dat ze aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast biedt vervanging de mogelijkheid tot aanleg van gescheiden riolering. Daardoor kunnen we de openbare ruimte afkoppelen. Daarnaast is ook de technische levensduur van de bestaande verharding bereikt. We vervangen de oude riolering in combinatie met een reconstructie van de wegen ten noorden van de Gooiseweg.

2.30 Bypass riolering Nassaulaan - Prinses Christinalaan Berg en Dal
In het kader van het verminderen van wateroverlast in Nijmegen-Oost passen wij het rioolstelsel aan. Door een bypass te maken kan het regenwater naar het infiltratie bassin aan de Nassaulaan. De bovengrondse inrichting laat wat betreft de kwaliteit te wensen overlaat. Vooralsnog gaan we uit van het herstraten van de aanwezige elementenverharding en handhaving van de halfverharding in de Prinses Christinalaan.
Voor de Nassaulaan gaan we uit van een volledige reconstructie. Het gaat om het stuk tussen de Oude Kleefsebaan en Prins Bernhardlaan. We vervangen het asfalt door elementenverharding. Voor de voetpaden, parkeervakken en dergelijke in de Nassaulaan maken we gebruik van nieuwe materialen (geen herstraten).

2.31 Reconstructie Parallelweg Ubbergen
Dit stukje weg maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroute tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn (fietsstructuurvisie). Het is gewenst om het fietscomfort en de –veiligheid te vergroten.
Daarnaast ligt de riolering aan de Parallelweg in particuliere tuinen en is in slechte staat. We gaan de riolering verleggen naar openbaar terrein.

2.32 Aanleg tijdelijk opslag depot
Tijdens werken komt vaak grond en andere materiaal vrij. Er is geen terrein voor opslag waar wij deze materialen tijdelijk kwijt kunnen. Voorheen brachten wij materiaal naar de waterzuivering (betonbak van Waterschap) aan de Heikant. De bak moet vrij blijven voor waterberging. Daardoor is het niet meer mogelijk om daar materiaal op te slaan. We zoeken hiervoor nog een geschikte alternatieve locatie.

2.33 Verleggen fietspad Meerwijkselaan Heilig Landstichting
De Meerwijkselaan heeft afgelopen jaren groot onderhoud gehad, waarmee de weg geschikt is voor het huidige gebruik. De weg is een erftoegangsweg, vanwege de ruimtelijke beperkingen. Op het gedeelte Postweg-Zevenheuvelenweg is de rijbaan in 2000 sterk versmald voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De aanwezige monumentale beukenlaan stond het verbreden van het wegprofiel niet toe. Door ziekte is de beukenlaan nu bijna helemaal verdwenen. Wij zijn nu in overleg met de eigenaar van de ondergrond om een strook te mogen aankopen. Daarna kunnen we het fietspad verleggen en de weg haar oorspronkelijke breedte teruggeven.

2.34 Schoolroute Marktplein Groesbeek - Nijmeegsebaan
Op dit moment ontbreekt een bewegwijzerde, comfortabele en veilige fietsroute tussen het centrum van Groesbeek (via de noordelijke woonwijken) naar de hoofdfietsroute van/naar Nijmegen. Dit project betreft een onderzoek naar de mogelijkheden van een goede fietsroute tussen de Nijmeegsebaan en het centrum van Groesbeek.

2.35 Vervanging asfaltrijbanen binnen de bebouwde kom 2019-2028
Een aantal asfaltwegen binnen de bebouwde kom zijn in slechte staat/ aan het einde van de levensduur. We gaan deze wegen de komende jaren vervangen door elementverharding. Het gaat hier om wegen in woonwijken (30 km/uur).

2.36 Mobiliteitsvisie
In 2020 gaan wij ons richten op onder andere de volgende onderdelen uit de Mobiliteitsvisie:

 • Realiseren doorfietsroute Nijmegen – Beek – Leuth – Millingen aan de Rijn.
 • Verwijderen onveilige fietsobstakels omgeving Berg en Dal, Heilig Landstichting en Groesbeek.
 • Realiseren veiligere school-thuisroutes in samenspraak met basisscholen
 • Alternatieve routes om het centrum van Groesbeek
 • Verbeteren inrichting 30 km/uur zones

2.37 Centrumgebied Ooij (omgeving Reinier van Ooijplein)
We gaan een gebiedsvisie opstellen voor Ooij in nauw overleg met de bewoners. Daarbij maken we een uitvoeringsplan voor het centrumgebied.

2.38 Aanleg fietsverbinding Dennenkamp - Driestenenpad Groesbeek
Dit plan voorziet in een extra fietspad door een toeristisch interessant gebied. Daarnaast vormt het een comfortabele fietsverbinding tussen de Wylerbaan en het gebied rond De Horst.

2.39/2.40/2.41 Sportaccommodaties en Tennisaccommodaties
Er is een meerjarig vervangingsschema gemaakt voor alle sportvelden en kleedkamers. We hebben een prognose gemaakt voor de komende jaren. Sportverenigingen moeten een aanvraag indienen voor een investeringsbijdrage.

3.1 Fiets-/voetveer Bemmel- Ooij
De gemeente Lingewaard wil een (extra) fiets-voetveer realiseren tussen Bemmel en Ooij. Het haalbaarheidsonderzoek voor dit fiets-voetveer Bemmel-Ooij is afgerond. Als alle stappen op tijd gezet kunnen worden, vaart dit veer vanaf mei 2020. Er lijken op dit moment geen onoverkomelijke problemen te zijn. We hebben een potentiële exploitant voor het veer gevonden en verkennen de financiële zaken en verkeerssituatie.
Voor aanpassing van de infrastructuur (veerstoep en toegangspaden) is per gemeente een investering van € 103.500 nodig.

3.2 Installatie raadszaal
We moeten de microfoons in de raadszaal vervangen. Wij willen het systeem verbeteren, waarbij de aanschafprijs van het materiaal € 100.000 is. In deze nieuwe situatie rusten wij microfoons uit met stemknoppen waardoor het stemproces gestroomlijnder kan gaan verlopen. En in de nieuwe situatie kunnen wij via internet en in de zaal de naam en de partij van de spreker, maar ook de spreektijd zichtbaar maken. We moeten rekenen met ongeveer € 10.000 aan installatiekosten.

5.1 t/m 5.5 Aanschaf materieel 2019-2023
Dit betreft de vervanging en/of aanschaf van materieel bij de buitendienst. Het gaat om de aanschaf van auto's en materieel om te vegen en zout te strooien. Waar mogelijk vervangen wij gereedschap en materieel die werken op fossiele brandstof naar elektrisch.

5.6 Groesbeek, Verbouwing gemeentewerf
Er is sprake van nieuwe ARBO-eisen en een te krappe kleedruimte voor de groter gegroeide personeelsbezetting. Daarom is een verbouwing van de werf noodzakelijk. De kosten hiervan ramen we op € 275.000.

5.7 Aanpassing gemeentehuis
We willen het sociaal team in het gemeentehuis houden en dus niet extern huisvesten. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig.
Ook richten we de publieksruimte beter in. De hal wordt nu als onprettig en onoverzichtelijk ervaren.
Tot slot lossen we knelpunten op die uit het medewerkersonderzoek 2017 zijn gekomen.

ga terug