Formatie

Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Bestuur

Raad

23

23

316.090

325.953

B&W

5

5

507.016

543.810

Griffie

1,50

2,08

2

3

148.128

178.810

Uitkering gepens. weth.

31

31

291.253

143.228

Wachtgeld ex wethouders

86.930

Subtotaal bestuur

1,50

2,08

61

62

1.262.487

1.278.731

Personeel

Directie*1

1,67

1,67

2

2

249.500

258.182

Participatiebanen

0,00

2,98

0

3

-

87.597

Generatiepact

3,78

2,98

82.954

85.660

Beleid*1*2

32,01

57,20

36

63

2.625.943

4.531.758

Bedrijfsvoering

33,57

33,67

41

42

2.563.736

2.552.772

Dienstverlening

37,37

37,05

44

51

2.375.351

2.434.448

Openbare Ruimte*1

31,65

32,45

32

31

2.031.874

2.150.317

Sportaccommodaties

6,83

8,23

9

12

367.219

435.951

Sociale zaken

40,64

43

2.918.934

Sociaal team*2

40,72

38

2.874.123

Subtotaal personeel

187,51

216,95

207

242

13.215.511

15.410.808

Flexibele schil

2,38

2,49

197.217

159.555

Subtotaal flexibele formatie

2,38

2,49

0

0

197.217

159.555

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

17.000

17.000

Flexibel belonen

20.000

20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

35.000

35.000

Wachtgelders personeel

6

1

74.119

7.800

Inhuur

416.000

422.000

Subtotaal overigen

0,00

0,00

6

1

562.119

501.800

Totale loonsom

191,39

221,52

274

305

15.237.334

17.350.894

*1: Een deel van deze formatie is elders gedetacheerd. De opbrengsten van deze detachering zijn op een andere plek in de begroting verwerkt.

*2: Voor 2020 is de geraamde formatie 217 fte (exclusief flexibele schil). Ten opzichte van de raming in 2019 (188 fte) is dit 29 fte meer. Deze groei komt doordat een aantal inhuurcontracten bij het Sociale Team omgezet zijn naar aanstellingen bij onze gemeente. Dit levert een toename in het aantal fte’s op. Tegelijkertijd levert dit een financieel voordeel op doordat we minder inhuren. Dit is een gevolg van de interne verzelfstandiging lokale toegangspoort. Hiermee is een deel van de bezuiniging in Grip op kosten gerealiseerd.

ga terug