Portefeuilleverdeling college

Portefeuilleverdeling college

Burgemeester Mark Slinkman:

"We zijn er voor u!"

Portefeuille
Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Asielbeleid, Integrale veiligheid, Voorlichting, Representatie, Communicatie en (lokale) media, Coördinatie toezicht en handhaving (voor alle portefeuilles)

Wethouder Sylvia Fleuren:

"Berg en Dal aantrekkelijk!"

Portefeuille
Financiën, Belastingen, Toerisme en recreatie, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Openbare werken, Nutsbedrijven, Klimaatadaptatie lokaal en regionaal (Regionale Adaptatie Strategie), Project aanpak wateroverlast, Project Centrumplan Groesbeek

Wethouder Irma van de Scheur:

"Aan de slag!"

Portefeuille
Sociale teams, Welzijn en volksgezondheid, Wmo en jeugd, Werk en inkomen, Economische zaken en werkgelegenheid

Wethouder Annelies Visser:

" Samen tot resultaten komen! "

Portefeuille
Natuur en landschap, Monumenten, Erfgoed en archeologie, Integraal waterbeheer, Herinrichting Hemeltje, Coördinatie thema leefbaarheid, Kunst, cultuur en musea, Bibliotheek, Onderwijs en sport, Accommodaties en subsidies

Wethouder Nelson Verheul:

"Met elkaar werken aan een schoon, veilig en energieneutraal Berg en Dal!"

Portefeuille
Coördinatie thema duurzaamheid, Duurzaamheid (klimaatmitigatie) lokaal en regionaal, Milieu, energie en klimaat, Afval, Wonen, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT, Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Secretaris Edwin van der Velde:

"Goede dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten!"

Verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie