Kader subsidies

Kader subsidies

De gemeenteraad stelt het kader voor de subsidies vast in de begroting. Het college stelt het subsidieplafond vast. Hieronder is het kader van de subsidies aangegeven. De subsidies zijn ten opzichte van 2019 met een index van 1,4% verhoogd.

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Subsidies op grond van deelverordening

a.

Sport

310.380

b.

Amateurkunst

102.013

c.

Ouderbonden

65.782

d.

Vrouwenverenigingen

2.028

e.

Volksfeesten

9.025

f.

EHBO en AED

16.990

g.

Jeugd- en jongerenwerk

16.832

h.

Wijkraden

3.803

i.

Buurtverenigingen

456

j.

Musea

49.686

k.

Groene leefruimte

9.107

l.

Muziekonderwijs

100.844

m.

Overige organisaties

7.575

totaal subsidies deelverordening

694.521

2.

Subsidie uit begrotingsposten

Kinderopvang Domino

202.744

Kinderopvang Humanitas

69.260

Peuterspeelzaalwerk Kion

70.486

Peuterspeelzaalwerk Partou Leuth

16.682

Montessori College Nijmegen (schoolmaatschappelijk werk)

31.276

HAVO Notre Dames (school maatschappelijk werk)

5.680

Gemeente Nijmegen bijdrage Groesbeekse leerlingen

26.139

Scholen voor basisonderwijs

7.200

Zwem- en waterpolovereniging Groesbeek

21.801

Basten run

507

St. MTB Gelderland Zuid

3.042

St. Zevenheuvelenloop

2.535

Stichting Muzida

1.673

Stichting concertserie Beek

1.146

Stichting Kakatoe Leuth (Polderpop)

1.161

St. Kunstcommissie Millingen aan de Rijn

2.535

St. Millings Jaarboek

507

St. filmarchief Groesbeek

1.876

Gemeentelijke monumenten

50.000

Provinciale gemeentelijke monumenten

42.000

Molens

14.000

Vereniging voor Behoud Dorpsgezichten

507

Stg Monument en landschap

1.196

Heemkundekring De Duffelt Millingen

335

Stichting Heemkunde Berg en Dal

335

Stichting Van Ploeg tot Heiliglandstichting (heemkunde)

335

Heemkunde Groesbeek

335

Openbare bibliotheek

715.132

Lokale omroep

42.500

Onderhoud speeltuin Kros

2.535

St. Berg en Dals bloei burgerparticipatie

220

Platform Leuth Actief

1.622

Stichting Behoud Dierenweide

1.268

St. Gemeenschapshuis 't Zaaltje

2.535

SWOM (St. Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn)

50.000

St. Mentorschap Midden Gelderland (Millingen)

93

St. Mentorschap Oost Nederland Gelderland (Groesbeek)

296

Seniorenraad Groesbeek

3.549

Wmo adviesgroep

3.549

St. tot expl. Parochiehuis de Horst Step/dorpshuis Slenk

3.451

St. Vluchtelingenwerk Oost Nederland (Groesbeek)

89.000

Steunpunt trefpunt de meent

2.028

Cooperatie verloskundigen Nijmegen eo (Millingen)

12.000

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek

1.014

Forte Welzijn

699.675

totaal subsidies uit begrotingsposten

2.205.760

3.

Totaal

2.900.281

ga terug