Welkom bij onze Programmabegroting 2020!

Hieronder kunt u zien wat u gemiddeld betaalt aan de gemeentelijke belastingen ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast is ook het landelijk gemiddelde aangegeven.

 • Gemeentelijke belastingen - eenpersoonshuishouden Berg en Dal (gemiddeld)
 • Gemeentelijke belastingen - meerpersoonshuishouden Berg en Dal (gemiddeld)
 • Gemeentelijke belastingen landelijk (gemiddeld)
 • Totale Lasten

  € -91.217.128

  100,0 %

 • Totale Baten

  € 91.218.847

  100,0 %