Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

1-1-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

7.173

-859

-

6.314

-62

-

6.252

-11

-

6.241

-11

-

6.230

Vaste Algemene reserve

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

-

-

17.220

Reserve rekeningresultaat

1.871

-468

-

1.403

-468

-

935

-468

-

468

-468

-

-

Saldo vorig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo huidig dienstjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

26.263

-1.327

-

24.937

-529

-

24.407

-479

-

23.929

-479

-

23.450

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat

198

-120

-

78

-78

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat

143

-

36

179

-

36

215

-

36

250

-

36

286

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

285

-

36

321

-

36

357

-

36

393

-

36

429

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

203

-

22

225

-

22

247

-

22

270

-

23

293

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

-

-

7

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

140

-

-

140

-

-

140

-

-

140

-

-

140

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.621

-73

24

1.572

-73

24

1.523

-73

23

1.474

-73

22

1.423

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

91

-23

-

68

-23

-

45

-45

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast

900

-25

14

889

-49

13

853

-49

13

817

-48

12

781

Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

2.580

-40

20

2.560

-

20

2.580

-

20

2.600

-

20

2.620

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

16.044

-747

241

15.537

-739

233

15.031

-732

225

14.525

-724

218

14.018

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

22.212

-1.028

392

21.576

-962

384

20.998

-898

375

20.475

-845

367

19.998

Totaal 1. Reserves

48.475

-2.355

392

46.513

-1.491

384

45.405

-1.377

375

44.404

-1.323

367

43.447

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2020

Stand

Mutaties 2021

Stand

Mutaties 2022

Stand

Mutaties 2023

Stand

1-1-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2021

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2023

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.574

-149

120

3.546

-191

120

3.474

-191

120

3.403

-191

120

3.331

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

103

-97

-

7

-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening (voormalig) personeel

74

-8

-

66

-8

-

59

-8

-

51

-8

-

43

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

3.752

-253

120

3.619

-206

120

3.533

-199

120

3.453

-199

120

3.374

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering

1.798

-

474

2.272

-

578

2.850

-

695

3.546

-

886

4.432

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

1.798

-

474

2.272

-

578

2.850

-

695

3.546

-

886

4.432

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

152

-11

24

165

-20

24

169

-16

24

178

-16

24

187

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

431

-98

93

425

-51

93

467

-250

93

310

-250

93

152

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

10

-1

3

12

-2

3

13

-0

3

16

-0

3

19

Voorziening Onderhoud wegen

129

-1.113

1.303

319

-370

1.303

1.252

-1.200

1.303

1.355

-1.200

1.303

1.458

Voorziening Openbare Verlichting

15

-295

292

12

-280

292

24

-290

292

26

-290

292

28

Voorziening Onderhoud Heuvelland

20

-33

40

26

-27

40

39

-70

40

8

-70

40

-22

Voorziening Onderhoud Biga

43

-30

4

16

-62

4

-42

-12

4

-51

-12

4

-59

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

202

-9

74

267

-46

74

294

-29

74

338

-29

74

383

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

19

-2

3

20

-1

3

22

-1

3

24

-1

3

26

Voorziening Onderhoud De Lubert

26

-47

36

15

-12

36

39

-11

36

65

-11

36

90

Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten

38

-11

16

43

-10

16

49

-28

16

36

-28

16

24

Voorziening Onderhoud Waco-glider

19

-0

-

19

-0

-

19

-0

-

18

-0

-

18

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

-0

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

-2

-1

0

-2

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

2

-1

-

1

-0

-

1

-1

-

-0

-1

-

-2

Voorziening Onderhoud Aquaduct

18

-2

3

20

-2

3

21

-2

3

22

-2

3

24

Voorziening Recreatievoorzieningen (U)

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

Voorziening Speeltuinen

60

-103

63

20

-90

63

-6

-70

63

-13

-70

63

-20

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

243

-120

26

148

-27

26

147

-54

26

119

-54

26

91

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

31

-15

8

24

-19

8

13

-26

8

-5

-26

8

-22

Voorziening Onderhoud De Ubburch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

43

-9

20

54

-79

20

-5

-5

20

10

-5

20

25

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

43

-0

7

49

-2

7

54

-3

7

58

-3

7

61

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

32

-0

-

31

-0

-

31

-2

-

29

-2

-

26

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-0

-

76

-0

-

75

-0

-

75

-0

-

75

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

4

-0

-

4

-1

-

3

-0

-

3

-0

-

2

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening Riolering

74

-

-

74

-74

-

-

-160

-

-160

-160

-

-320

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

1.740

-1.902

2.015

1.853

-1.178

2.015

2.690

-2.232

2.015

2.473

-2.232

2.015

2.255

Totaal 2. Voorzieningen

7.290

-2.155

2.609

7.743

-1.384

2.713

9.073

-2.432

2.830

9.472

-2.432

3.021

10.062

ga terug