Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk

De belastingen en heffingen die inwoners betalen, verschillen per persoon. Toch bestaat de behoefte om gemeenten te vergelijken. Voor die vergelijking maken we gebruik van de gemeentelijke lastendruk. Hierbij gaan we uit van een standaardsituatie met de tarieven van onze gemeente. In de berekening van de lastendruk houden we rekening met de Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.

Tabel: Lokale lasten per type huishouden 2020

Berg en Dal

Berg en Dal

Eigenaar woning

Huurder woning

Belastingsoort

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Ozb

249

249

-

-

Rioolheffing

260

131

260

131

Afvalstoffenheffing

225

160

225

160

Afvalzakken

26

17

26

17

Totaal

759

557

511

308

Tabel: Lokale lasten per type huishouden 2019

Berg en Dal

Berg en Dal

Landelijk*

Eigenaar woning

Huurder woning

Belastingsoort

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Ozb

243

243

-

-

281

281

Rioolheffing

244

123

244

123

196

178

Afvalstoffenheffing

209

149

209

149

263

214

Afvalzakken

26

17

26

17

Totaal

722

532

479

289

740

673

Tabel: Lokale lasten per type huishouden 2018

Berg en Dal

Berg en Dal

Landelijk*

Eigenaar woning

Huurder woning

Belastingsoort

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Meerpers.

Eenpers.

Ozb

237

237

-

-

288

288

Rioolheffing

233

117

233

117

194

176

Afvalstoffenheffing

202

144

202

144

253

205

Afvalzakken

26

17

26

17

Eenmalige korting op de belastingaanslag

-20

-20

-20

-20

Totaal

678

495

441

258

735

669