Bedrijfsvoering

Organisatie

Organisatie

Wij willen een betrouwbare en service verlenende organisatie zijn. Hierbij luisteren we goed naar de klant en bieden we waar nodig maatwerk aan. Onze omgeving verandert voortdurend. Daarom moeten wij als moderne organisatie ons werk hierop aanpassen.  

Contact Centrum Berg en Dal (CCB)

Ontwikkeling CCB
De teams van telefonie/receptie en de frontoffice van Burgerzaken vormen samen het CCB van de gemeente Berg en Dal. Het CCB is de eerste toegang voor inwoners, ondernemers e.d. met hun vragen. Het CCB is in ontwikkeling. We sturen steeds minder vragen door in de organisatie. Het is de bedoeling dat het CCB op zo veel mogelijk eenvoudige vragen zelf antwoord kan geven. Op deze manier krijgt de inwoner snel antwoord en belasten we de afdelingen niet met eenvoudige vragen.

In 2020 blijven we ons richten op de inrichting en ontwikkeling van het CCB. Steeds stellen wij onszelf de vraag: “Hoe kunnen wij nog beter invulling geven aan de ‘eerstelijns’ dienstverlening van de gemeente.” Voor Burgerzaken betekent dat in 2020 duidelijkheid over hoe we kwalitatieve dienstverlening kunnen blijven leveren voor de kleinere kernen. Voor Telefonie houdt dat onder andere in dat we met een nieuw telefoonsysteem gaan werken. Zodat de medewerkers van telefonie prettig en efficiënt kunnen blijven werken.

Nieuwe systemen en kanalen
Om onze dienstverlening verder te verbeteren voeren we in 2020 een nieuw gebruiksvriendelijker afsprakensysteem voor de balie burgerzaken in. Ook willen we goed onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van Whatsapp en of we de verwachtingen van inwoners hiervan kunnen waarmaken.

Huisvesting
Om onze dienstverlening naar de inwoners en om de huisvesting voor de ambtenaren te verbeteren, gaan wij u voorstellen te investeren in ons gemeentehuis en in mobiele steunpunten in de kernen. In 2020 en 2021 verwachten wij deze investering te gaan doen. Met deze investering in het gemeentehuis kunnen wij alle medewerkers een goede werkplek aanbieden, maar bieden wij ook meer verschillende werkplekken aan. Hiermee hebben wij aandacht voor de klimaatproblemen in het gemeentehuis en andere zaken die uit het medewerkersonderzoek zijn gekomen. Tot slot maakt deze investering het mogelijk om het Sociaal Team binnen het gemeentehuis te huisvesten. En daarmee hoeven we niet op zoek naar een externe locatie voor de huisvesting van het Sociaal Team. Uiteraard blijven de medewerkers van het Sociaal Team ook aanwezig in de kernen. De hoogte van de investering is op dit moment nog niet duidelijk.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie gaat over de regels, procedures en werkafspraken van onze organisatie. Die regels zijn er om onze organisatie goed en betrouwbaar te laten werken.
Dit sluit aan bij onze ambitie “Zichtbaar en betrouwbaar”.

Accountantskantoor Konings &  Meeuwsen gaat de controle van de jaarrekeningen van 2019 en 2020 uitvoeren. We hebben de mogelijkheid om het contract nog tweemaal met 1 jaar te verlengen. Als onderdeel van de controle zullen zij een beoordeling doen van onze administratieve organisatie en interne controle maatregelen.
Na de controle komen zij met adviezen ter verbetering in onze auditcommissie. Dit is één van onze raadscommissies. Het college stelt vervolgens op basis van de bevindingen van de accountant een plan. Dit plan noemen we de bedrijfsvoering agenda. In de bedrijfsvoering agenda staat hoe we de adviezen verder uitwerken en aanpakken.